Panduan Diagnostik Virus Hepatitis C Bagi Aktivis Dalam Bahasa Malaysia

Front Cover

Pihak kami telah melancarkan satu buku panduan yang dinamakan Panduan Diagnostik Virus Hepatitis C  untuk membantu aktivis memahami perkara berkaitan dengan perkhidmatan ujian pengesanan, pengesahan, dignostik dan juga rawatan Hepatatis C di dalam Bahasa Malaysia. Sila klik pautan berikutan untuk membaca buku panduan ini   https://mtaagplusmalaysia.files.wordpress.com/2020/06/activistguide_malay.v4.pdf